Ranking de puntuaciones
1gdgdティータイム6,432
2su3,011
3kata2,703
4korepiku tanoshii2,602
5UnknownUser2,558
6-----------
7-----------
8-----------
9-----------
10-----------